Сельскохозяйственный институт им. В.Двуреченского

Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова»
Соц.сети
Нурекина Орынкул Ахметовна
Cтарший преподаватель Должность
onurekina@bk.ru Адрес электронной почты
Образование
  • 1986 - Аркалыкский педагогический институт им.Ы.Алтынсарина - Биология и химия
Преподаваемые дисциплины
  • Ботаника
  • Зоология
  • Өсімдік биологиясы
Научные и методические публикации (последние 3 года)
  • Нүрекина О.А. «Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар» тақырыбында баяндама «ИННОВА–2019» Халықаралық ғылыми – әдістемелік конференциясы. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 17 қаңтар 2019 ж.
  • Нүрекина О.А. Биологияны оқыту әдістемесі. Әдістемелік  оқу құралы. Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-ті, 2019, -103 б.   ISBN 978-601-7597-09-2
Повышение квалификации
  • Жаңартылған білім беру мазмұны мен заманауи педагогикалық технологияларды жоғары оқу орындарында қолдану. Қостанай қ., 2018 ж.
  • Педагогикалық шеберлік  мектебі. Қостанай қ., 2019 ж
  • Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында жоғары оқу орындары профессор-оқытушылар құрамының іәсіби құзіреттілігін арттыру. «Өрлеу» БАҰО АҚ., 2019 ж.
  • Тау-кен шикізаттарын биотехнологиялық өңдеу ықтималдығы. Қостанай қ.,2019ж