В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Аубакиров Куантай
ҚӨУ профессорі Лауазымы
Ауылшаруашылық ғылымдарының докторы Ғылыми дәрежесі
Профессор Ғылыми атағы
aubakir_k@mail.ru Электрондық пошта
Білімі, мамандық квалификациясы
 • 1960-1965 Ж. Ж. Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы институты (Алматы қ.) – ғалым агроном, дала дақылдарының селекциясы және тұқым шаруашылығы
 • 1968-1971 жылдары Қазақ егіншілік ғылыми-зерттеу институтының аспирантурасы (Алматы қ.)
 • 1971ж кандидаттық диссертацияны қорғау-мамандық Селекция және тұқым шаруашылығы.
 • 2005 ж. 06.01.09 - Өсімдік шаруашылығы мамандығы бойынша докторлық диссертация қорғады
Оқытатын пәндері
 • Қазақстанның мал азықтық ресурстары
 • Жаңа және перспективалық мал азықтық өсімдіктер
 • Кормовые ресурсы Казахстана
Жұмыс тәжірибесі
 • 1965 – 1968 Қостанай облысы, Қарабалық Мемлекеттік селекциялық тәжірибе станциясының кіші ғылыми қызметкері
 • 1971-1979 • Қазақ жайылым-шабындық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының кіші қызметкері (Алматы қ .)
 • 1979 ҚазАШҒЗИ шалғындарды жақсарту және пайдалану бөлімінің меңгерушісі
 • 1994-2002 Қазақстан Республикасы ҰҒА Өсімдіктер физиологиясы, генетикасы және биоинженериясы ҒЗИ жетекші ғылыми қызметкері
 • 2002 жылдан Қазақ ұлттық аграрлық университеті жалпы егіншілік және өсімдік шаруашылығы кафедрасының доценті
 • 2015-2020 А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ агрономия кафедрасының профессоры
Біліктілікті арттыру туралы күні немесе кәсіби тіркелгені көрсетілген сертификаттар / куәліктер (білім беру бағдарламалары мен пәндерінің профиліне сәйкес)
 • "Майлы дақылдарды өсірудің инновациялық технологиясы"тақырыбындағы біліктілікті арттыру курстары. (Қаз.ұлттық аграрлық университет. Біліктілікті арттыру орталығы - Алматы қаласы). 18 ақпан 2017ж.
 • "Ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу технологиясы – күнбағыс, соя, жүгері, рапс, зығыр, дәнді дақылдар"семинары. 23-24 қараша 2017 ж., ЖШС Костанайский НИИСХ, "Неміс аграрлық орталығы", сертификат
 • Халықаралық қатысумен бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция тақырыбы: өсімдік өсіру: өткен, қазіргі және болашақ (Ресей, Белгород ғылыми-зерттеу университеті)
Кәсіби ұйымдарға мүшелік
 • Қазақ ұлттық аграрлық университеті жанындағы PhD докторы және кандидаттық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің мүшесі
Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар, оқу құралдары, кітаптар

Оқу құралдары

 • Аубакиров К., Ахмет А.З., Оразбаев К.Ш. Кормовые ресурсы Костанайской области Казахстана: Учебное пособие.- Алматы: ALMANAX. – 2017. –184 с.
 • Аубакиров К., Ахмет А.З., Оразбаев К.Ш. Жаңа құнарлы мал азықтық Өсімдіктер: Окулық Алматы: Альманах, 2017. – 428 бет
 • Аубакиров К., Ахмет А.З., Оразбаев К.Ш. Мал азығын өндіру тәжірибе сабақтары: Оқу қуралы Алматы: Альманах, 2017. – 240 бет
 • Аубакиров К., Оразбаев К.Ш., Жоламанов К.К. Резервы увеличение производства кормового растительного белка: Учебное пособие.- Алматы: – 2020. –194 с.
 • Аубакиров К., Оразбаев К.Ш., Жоламанов К.К. Резервы увеличение производства кормового растительного белка: Учебное пособие.- Алматы: – 2020. –194 с.
 • Аубакиров К., Оразбаев К.Ш., Солтүстік Казақстан Дәнді дақылдар ылғал сақтау технологиямен өсіру практикумы, 2016, 1,5 п.л.
 • Аубакиров К., Ахмет А.З., К.К. Жоламанов, В.М.Карасева Новые перспективные растения: Учебник. Алматы:– 2017. – 320с.
Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізбесі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердегі авторлық немесе тең авторлық

Аймақтық жобалар

 • Картоп сорттарының бірлескен авторы: "Костанайские новости", "Дуняша", «Адиль», " Киру»