В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Шилов Михаил Павлович
Доцент Лауазымы
Ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты Ғылыми дәрежесі
aqrozenoz_1980@mail.ru Электрондық пошта
Білімі, мамандық квалификациясы

1975 - 1980 жж. П. Столыпин атындағы Омбы МАУ, "Агрохимия және топырақтану" факультеті, агрохимик-топырақтанушы біліктілігі бар ғалым агроном.

Оқытатын пәндері

егіншілік, агрохимия, аймақтық егіншілік жүйелері, дала аймағының агроценоздары, агрометеорология, топырақ құнарлылығының модельдері, агрохимиядағы жүйелі әдіс, органикалық егіншілік, нақты егіншілік, агроландшафттық егіншілік, топырақ құнарлылығын бақылау және басқару, дала егіншілігінің агроклиматтық ресурстары

Жұмыс тәжірибесі
 • 1980-1986 ж.ж. П.Столыпин атындағы Омбы МАУ ФГБОУ ВПО топырақтану кафедрасының агротехникалық және химиялық мелиорация зертханасының ғылыми қызметкері
 • 1986 ж. - қазіргі уақытқа дейін А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің доценті
Біліктілікті арттыру туралы күні немесе кәсіби тіркелгені көрсетілген сертификаттар / куәліктер (білім беру бағдарламалары мен пәндерінің профиліне сәйкес).
 • 2019ж "инновациялық технологиялардың шетелдік тәжірибесі: тікелей себу және нақты егіншілік элементтері"семинары. Модератор Рик Бибер, американдық фермер, Plains no-Till Директорлар кеңесінің мүшесі
 • 2019 ж. "Нақты егіншілік негіздері" семинары, С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ-дың Біліктілікті арттыру және қашықтықтан оқыту институты;
 • 2018ж.Семинар "Солтүстік Қазақстан жағдайындағы күздіктер. Дәнді, майлы және бұршақты дақылдарды әртараптандыру". Атамекен, ЖШС Қостанай АШҒЗИ.
 • 2018ж. "Экология және өсімдіктерді қорғауды ақпараттық қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша жіктелімді арттыру курстары (шетелдік дәріскерді тарта отырып Белгород МҒЗУ)
Қызмет көрсету саласындағы қызметі (мекеме шегінде және одан тыс)
 • 2019ж. SMART-CENTER А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ "Дала аймағында тыңайтқыштарды қолданудың агрохимиялық негіздері" ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің агрономия оқуы.
 • 2018 ж SMARTCENTR - А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ "Тамырдан тыс азықтандыру және олардың тиімділігі" ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің агрономия оқуы.
Оқу құралдары
 • Шилов М. П. Өнімді бағдарламалау және болжау. Зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар. - Қостанай: ҚМУ. А. Байтұрсынов атындағы, 2016-60 б.
ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестациялау комитеті, Scopus, ThompsonReuter, Webofscience және т. б. рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар(егер ондай жоқ болса, онда жай ғана жарияланымдар
 • Солтүстік Қазақстан жағдайында егістік қабатын саралауға кәдімгі қара топырақты күзгі өңдеу тәсілдерінің әсері. А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ ғылыми журналы. "3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация". - Қостанай, 2018. – №3. 94-100. Б.
 • Қарапайым чернозем азот режиміне нөлдік өңдеу технологиясын ұзақ қолданудың әсері. А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ ғылыми журналы. "3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация". - Қостанай, 2018. – №1. 227-232. Б.
 • Солтүстік Қазақстан жағдайында Топырақты өңдеудің заманауи технологиялары. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ ғылыми журналы. "3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация". - Қостанай, 2017. – №1. 138-142. Б.
Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізбесі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердегі авторлық немесе тең авторлық
 • 2018ж ССКӨБ тау-кен байыту комбинатының үйінділерінің атмосфералық ауаға және қоршаған ортаға тозаңдану параметрлерін анықтау. "ЭкоГеоЦентр" ЖШС, Қостанай қаласы