В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Кожмухаметова Аян Султановна
Аға оқытушы Лауазымы
Жаратылыстану ғылымдары магистрі Ғылыми дәрежесі
kozhmuhametovaa.s@mail.ru Электрондық пошта
Білімі
 • 1990 жж. КСРО-ның 50 жылдығы атындағы Қостанай педагогикалық институты. Биология және химия
 • 2015 жж. А. Байтурсынова ат. Қостанай мемлекеттік университеті (жаратылыстану ғылымдарының магистрі)
Оқытатын пәндері:
 • Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы
 • Өсімдіктер систематикасы
 • Генетика селекция негіздерімен
 • Геоботаника
 • Цитология және гистология
 • Өсімдіктер физиологиясы
 • Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдік түрлері
 • Өсімдіктер систематикасы
Ғылыми және әдістемелік жарияланымдар (соңғы 3 жыл)
 • Bioscience Biotechnology And Biochemistry Impact Factor/ Development of PCR Diagnosis of Pathogenic Fungi of the Genus Septoria, Affecting Cereal Crops in Northern Kazakhstan. I.S. Beyzhova, G.D Chuzhebaeva M. Zh. Aubakirov, S. Kozhmuhametova, A.A. Stakheev D.Y. Ryazantsev, S.K. Zavriev and A.T. Oleynik BIosciences Biotechnology Research Asia, August 2015. Vol.12(2), 1321 - 1327
 • Кожмухаметова А.С., Бейшова И.С., Ковальчук А.М., Pseudomonas тұкымдасына жататын фитопатогенді бактерияларды ДНҚ-маркерлердің негізінде молекулярлы - генетикалық тәсілмен диагностикалау yшiн экспресс-тесті әзірлеу // «3I Intellect, idea, innovation»- интеллект, идея, инновация. Көпсалалы ғылыми журнал. 2019, № 4 – С. 32-38.
Оқу құралдары:
 • Кожмухаметова А.С. Божекенова Ж.Т. Гистология және эмбриология негіздері курсы
 • бойынша практикум: оқу құралы /А.С. Кожмухаметова, Ж.Т. Божекенова.-Қостанай:ҚМПИ,  2017.-103 б. ISBN:978-601-7839-74-1
 • Кожмухаметова А.С. Өсімдіктер анатомиясы бойынша практикум оқу - әдістемелік құралы/А.С. Кожмухаметова.  Қостанай: ҚМПИ,-76 б. . ISBN: 978-601- 7934-29-3
Біліктілікті арттыру
 • Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасының базалық жоғары оқу орындарының тәжірибесін және кәсіпкерлік дағдыларын дамытуды ескере отырып, педагогикалық кадрларды, профессорлық-оқытушылық жоғары оқу орындарын күшейтілген даярлау үшін профессорлық - оқытушылық құрамның біліктілігін арттыру, оның ішінде "Биология"мамандығы бойынша онлайн режимде арттыру. Алматы қаласы.(31.08.2018.)
 • "ҚР Білім беру мазмұнын жаңарту аясында педагогикалық кадрларды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша "НЗМ" ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы базасында жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар" тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру. Астана қаласы. (09.11.2018).
 • «Current trends in the assessment of global and local changes in natural ecosystems and teaching disciplines of the biological and geographical cycle» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру (Қостанай қ.). 2019.