В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Пірімова Эльмира Рақымжанқызы
Аға оқытушы Лауазымы
Химия магистрі Ғылыми дәрежесі
primova1985@mail.ru Электрондық пошта
Білімі
 • 2006 - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті - Химия
 • 2008 - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті(магистратура) - 6N0606 - Химия
Оқытатын пәндері
 • Химия
 • Бейорганикалық және аналитикалық химия
 • Биохимия
Ғылыми және әдістемелік басылымдары (соңғы 3 жылда)
 • Пірімова Э.Р. «Физикалық және коллоидтық химия» - Оқу-әдістемелік құралы. Оқу-әдістемелік құралы 5B072700–Азық-түлік өнімдерінің технологиясы, 5B072800 – Өңдеу өндірістерінің технологиясы мамандықтарына арналған – Қостанай, 2015.- 59 б.
 • Пірімова Э.Р. «Тіршілік қауіпсіздік негіздері» пәні бойынша жағдаяттық есептер, жаттығулар және қызықты тапсырмалар». Оқу-әдістемелік құралы барлық мамандықтарға арналған – Қостанай, - 70 б.
 • Пірімова Э.Р. «Қоршаған ортаның ластаушы көздері» СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ III Международной научно - практической конференции студентов и молодых ученых «Методология, теория и практика современной биологии» - Қостанай, – 275-279 б.
 • Пірімова Э.Р. «Бүгінгі таңдағы білім алушылар үшін рухани тәрбиенің маңыздылығы» Материалы XIV Международной научно - практической конференции – Польша, 2018. – 23-26 б.
Біліктілікті арттыру
 • Курсы повышения квалификации в ОмГПУ по программе «Развитие профессиональной компетентности преподавателя высшей школы», г.Омск, 2015
 • Springer Link User Training, г. Костанай, 2015
 • Курсы по образовательной программе «Письменный перевод с русского языка на казахский язык», г. Костанай, 2015
 • Курсы по образовательной программе «Школа эдвайзеров», г. Костанай, 2015
 • Курс повышения квалификации по программе «Компьютерная химия с элементами квантово-химических расчетов», г. Костанай, 2018
 • Курс повышения квалификации по программе «Инновационные технологии личностно-ориентированого обучения в образовательном процессе вуза», г. Омск, 2018 
 • Курс повышения квалификации по программе «Инновационные технологии обучения вузе», ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.В.Катанова» Абакан, 2018
 • Курс повышения квалификации «Модернизация современного образования – важнейший фактор современного образовательного пространства» г. Караганда, 2018
 • Курс повышения квалификации на тему «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар», АО «НЦПК «Өрлеу», г. Костанай, 2018