В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Ғылыми бағыттар
Кафедрада тақырыптар бойынша зерттеулер жүргізіледі:
  • "Қостанай облысының экожүйелеріндегі экологиялық тепе-теңдікке антропогендік жүктеменің әсері": Облыстың агроценоздарындағы черноземдердің қазіргі жағдайы, облыстың Аймақтық топырақтарының агроэкологиялық жағдайы.
  • "Қостанай облысының геожүйелерінің экологиялық мәселелерін зерттеу": антропосоциожүйелердің экологиялық жағдайы, қалалық ортаның экологиялық жағдайын, техногендік су қоймаларының альгофлорасын, табиғи және техногендік экожүйелердің биоалуантүрлілігін, демографиялық жағдайдың проблемаларын зерттеу.
  • "Қазақстан мен Қостанай облысының жануарлар дүниесінің биоалуантүрлілігін, оның қазіргі жай-күйін, ұтымды пайдаланылуын және қорғалуын зерделеу"» "Қостанай облысының техногенді ландшафт фитоценоздарын қалпына келтірудің теориялық және практикалық негіздерін зерттеу»
  • "Қостанай облысының әлеуметтік географиясы-қолданбалы зерттеулер".

Кафедра оқытушылары табиғи және техногенді нысандардың экологиялық жағдайын бағалау, аймақтың тұрақты даму деңгейін бағалау, кәсіпорынның шаруашылық қызметінің әсерін бағалау, қалдықтарды басқару бойынша қолданбалы зерттеулер жүргізді. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы ғылыми зерттеулер мен талдаулар жүргізді: қалдық қоймаларын геоботаникалық зерттеу және өзін-өзі емдеуді бағалау, ауыл шаруашылығында биогумусты қолдануды негіздеу, жайылымдық мал шаруашылығын пайдалану мүмкіндіктерін анықтау үшін топырақ ресурстарын талдау, аймақтарды, елді мекендерді демографиялық зерттеу.

ҚР БҒМ 2015-2017 жылғы "Қазақстанның солтүстік өңіріндегі көмірсутегін қышқылдандыратын микроорганизмдер консорциумын генетикалық сипаттамаларын анықтай отырып зерттеу және олардың негізінде препарат-биодеструктор құру" гранттық жобасы орындалды.

Зерттеу нәтижелері тұрақты түрде Халықаралық және аймақтық конференциялар жинақтарында, Қазақстан, Ресей,жақын шетел ғылыми журналдарында, Скопус, ККСОН базаларының журналдарында жарияланады.

Кафедра мамандықтарының студенттері тәжірибелі оқытушылардың басшылығымен халықаралық, республикалық, облыстық, жоғары оқу орындары деңгейіндегі ғылыми конкурстарға, конференцияларға, ғылыми іс-шараларға белсенді қатысады және жүлделі орындарға ие болады. Ғылыми іс-шаралар, олимпиадалар, табиғатты қорғау акциялары, өңірлік жобалар, стартаптар конкурстары, ҚБСА тағылымдамалар, экологиялық жастар ұйымдарымен, волонтерлік жобалармен өзара іс-қимыл,дөңгелек үстелдер арқылы студенттер ғылыми зерттеу, кәсіпкерлік, креативтілік, кәсіби дербестік ұғымдарын нығайтады.

Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы Қостанай облысының географиясын зерттеу, алгология және биотехнология бойынша проблемалық топтарда, экология бойынша ғылыми үйірмеде ұйымдастырылған. "Саяхат" өлкетану клубы Қостанай облысының әлеуметтік, физикалық географиясы мәселелерін зерделеу бойынша жұмысты жалғастыруда. Қатысушылар Қ.Сәтбаевтың, Ш. Уәлихановтың мерейтойы сияқты фотокөрмелердіжәне т.б.тақырыптық іс-шараларды ұйымдастырады.