В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Казкенова Гульжан Тулегеновна
Аға оқытушы Лауазымы
Жаратылыстану ғылымдарының магистрі Ғылыми дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1987– 1992жж., ССCP 50-жылдығы атындағы Қостанай педагогикалық институты, мамандығы: «Биология мен қосымша мамандығы химия», біліктілігі: «Биология және химия мұғалімі»
 • 2018-2020жж.,А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, «Геоэкология және табиғат пайдалануды басқару» білім бағдарламасы бойынша магистратура, ғылыми және педагогикалық бағыт, жаратылыстану ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді
Оқытылатын пәндер
 • Экологиялық экспертиза
 • Климат
 • энергия және ауаның ластануы
 • Қоршаған ортаға академиялық хат
 • Биология және экологияны оқыту әдістемесі
Жұмыс тәжірибесі
 • 2020ж. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университетінің экология және география кафедрасының аға оқытушысы
 • 2015–2018жж. А.Байтұрсыно ватындағы Қостанай мемлекеттік университетінің оқу-әдістемелік бөлімнің аға маманы
 • 2006 – 2015жж. А.Байтұрсынов атындағыҚостанай мемлекеттік университетінің экология кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы
 • 2001-2006жж. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Аграрлы-биологиялық институтының маманы (әдіскер)
 • 1992-2001жж. Қостанай мемлекеттік университетінің жалпы, бейорганикалық және аналитикалық химия кафедрасының аға лаборанты
Оқытылатынбілім беру бағдарламалары мен пәндерінің профиліне сәйкес, күні мен кәсіби тіркелуі белгіленген біліктілікті арттыру туралы сертификаттар мен дәлелдемелер
 • 2020ж. Мастер-класс «How to build trust with students in distance learning?«Қашықтықтан оқыту кезінде студенттерге сенімділікті қалай арттыруға болады?» Belgian Education Council, 15 қазан 2020ж
 • 2020ж. Мастер-класс «Tools to increase student engagement and motivation in online learning» /«Оқушылардың желілік білім алуға деген ынтасы мен ынтасын арттыратын құралдар»,Belgian Education Council, 22 қазан 2020ж.
 • 2020ж. «Moodle-де оқу курсын жобалау» 72 сағат А.Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университеті. қараша, 2020ж.
 • 2020ж. «Moodl eнегіздері. Кіріспе курс» 36 сағат А.Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университеті,  қараша, 2020ж.
 • 2020ж. «Moodle қашықтықтан оқыту жүйесінде тестілеу дизайны», 36 сағат, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университеті, қараша, 2020ж.
 • 2019ж. Ғылыми стажировка «Геоэкология және қоршаған ортаны басқару» 45 сағат, С.Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық университеті, 22 сәуір 2019ж.
 • 2019ж. Халықаралық ғылыми стажировка «Қалалық экожүйелердің тұрақтылық шарттары» 36 сағат, Орал мемлекеттік орман шаруашылығы университеті, Рессей, Екатеринбург қ., 01 маусым 2019ж.
 • 2018ж. Халықаралық ғылыми стажировка «Enhancing Competencies of central Asian Universities in Agricultural Policy Focused on Environmental Protection& Land Management-ECAP» Қазақ халықаралық аграрлық университет, Алматы, 15 маусым 2018ж.
 • 2017ж. Халықаралық ғылыми стажировка «Урбанизация жағдайындағы ландшафттардың өзгеру ерекшеліктері» 36 сағат, Орал мемлекеттік орман шаруашылығы университеті, Рессей, Екатеринбург қ., 27 мамыр 2017ж.
 • 2017ж.Халықаралық ғылыми стажировка «Environmental Protectionand Land Management» ECAP, Словакия, Нитра қ., 13 қыркүйек 2017ж.
 • 2015ж. «Университеттің оқу процесінде электрондық білім беру ресурстарын дамыту технологиясы», 72 сағат, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, маусым, 2015ж.
 • 2014ж. «Дәрілік және альтернативті өсімдіктерді өсіру технологиясы, оларды әртүрлі топырақ-климаттық аймақтарға бейімдеу және қоршаған ортаны бағалау», 18 сағат, Батыс-венгриялық университеті (Венгрия) - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 25 сәуір 2014ж.
 • 2014ж. «ScienceDirectand Scopus Training 2014», ELSEVIER, қыркүйек, 2014ж.
 • 2013ж. «Геоақпараттық жүйелерге кіріспе - АҚШ-та қолданылатын тәсілдер»,«An introduction to geographic information systems- a perspective from the united states» 30сағат, Висконсин-Милуоки университеті (АҚШ) – А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, қазан 2013ж.
 • 2013ж. «Экологиядағы статистикалық әдістер», 18 сағат, Софийлық технология және металлургия университеті - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 19 сәуір 2013ж.
Марапаттар мен сыйлықтар

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Ректорынан грамоталар

Қызмет көрсету саласындағы қызмет (мекеме ішінде және оның сыртында)

Қостанай қаласы білім бөлімінің қалалық, облыстық ғылыми жұмыстар конкурстарына студенттерді дайындауды жүзеге асыру

Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар, оқу құралдары, кітаптар
 • Аймақтың тұрақты даму аспектісінде су тұтынуды бағалау» материалдарда // Экология, топырақтану және ауылшаруашылығының қазіргі жетістіктері: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы - Көкшетау: ҚМУ, 2019. - С.252-258
 • Қазақстандағы суды тұтынудыталдау // Қазіргі биологияның әдіснамасы, теориясы және практикасы: студенттер мен жас ғалымдардың V халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдарының жинағы - Қостанай: ҚМУ, 2020. - С. 489-494
Халықаралық жобалар
 • Темпус JEP-511172 - DE-2010 халықаралық жобасының жұмы стобының мүшесі, «Curriculum invoking Bologna- aligned of Education Leading to reformin Environmental Studies/ Қоршаған ортаны қорғау саласындағы білім беруді реформалауға әкелетін білім берудің Болония принциптеріне негізделген оқу бағдарламасын құру», 2010-2014жж.
 • Эразмус + 561590-EPP-1-2015-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP «Enhancing Competencies of Central Asian Universitiesin Agricultural Policy focused on Environmental Protection& Land Management (ECAP) / Орталық Азияның құзыретін дамыту» халықаралық жобасына қатысу қоршаған ортаны қорғау және жерді пайдалану бойынша агроөнеркәсіптік саясат саласындағы университеттер (ECAP) », 2017-2018 жж.