В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Токушева Асель Салимжановна
Оқытушы Лауазымы
Ауылшаруашылық ғылымдарының магистрі Ғылыми дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2009 – 2013 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті – Агрономия.
 • 2013-2015 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті «Агрономия» мамандығы бойынша магистратура, академиялық дәрежесі – ауылшаруашылық ғылымдарының магистрі.
 • 2015-2018 Қазақ ұлттық аграрлық университеті - «Агрономия» мамандығы бойынша докторантура.
Оқытатын пәндері
 • агроэкология
 • топырақтану
 • экологиялық картографиясы.
Жұмыс тәжірибесі
 • 2018 – «А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ қазіргі уақытта оқытушысы.
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер бейіні бойынша)
 • 2019 ж. «Ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің тиімді сақтау технологиялары» теориялық және практикалық курсының сертификаты - Атамекен, ҚР АШМ.
 • 2019 г. Certification of participation International Online Sumer School “Sustainable agriculture” from the Erasmus-Project. 1-14 July.
 • 2019 ж. Біліктілікті арттыру курсы «Потенциал биотехнологической переработки отходов горно-добывающей отрасли, ТБО и сточных вод» 7 желтоқсан (72 сағат), М.В. Ломоносова ат. ММУ (рег.№322).
 • 2020 ж. FutureLearn платформасы негізіндегі онлайн курс сертификаты “Introduction to sustainability and development” DEAKIN University, 25 July.
 • 2020 ж. «Ауыл шаруашылығындағы цифрлік трансформация» Кубань МАУ болжау және мониторинг орталығында онлайн – семинар (Краснодар қ., Ресей). 9 шілде.
 • 2020 ж. «Нақты егіншіліктегі сараланған технологиялар» Кубань МАУ болжау және мониторинг орталығында онлайн – семинар (Краснодар қ., Ресей). 30 шілде.
Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар, оқулықтар, кітаптар
 • Токушева А.С., Нугманов А.Б. «Восстановление деградированных пастбищ в Казахстане» - Сборник научных трудов Международной научно-технической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь. Наука. Технологии» (МНТК-2017). – 18-20.04. 2017, г. Новосибирск. С. 96-99.
 • Tokusheva A.S., Dzidra Kreišmane, Nugmanov A.B. “Agrotehnisko pasākumu ietekme uz daudzgadīgo zālaugu saglabāšanos zelmenī” - Līdzsvarota Lauksaimniecība Proceedings of the Scientific and Practical conference Harmonious Agriculture - Latvia, Jelgava, 2017. p. 79-82.
 • Tokusheva A.S., Nugmanov A.B., Melnikov V. A. “Degraded pastures improvement using no-till technology in Northern Kazakhstan” - Ecology, Environment and Conservation. 23(2): 2017; pp. (1242-1248), India. (Scopus).
 • Нугманов А.Б., Токушева А.С. «Причины деградации пастбищ и меры их улучшения» - Международной научно-практической конференции, посвященной памяти ученых - Горки: БГСХА, ч.2., 18-20.12. 2018.- С.61-63.
 • Tokusheva A.S., Nugmanov A.B., Kikebaev N.A., Agibaeva Z.K., Dzidra Kreismane. Productivity of grass stands of perennial grasses depending on the method of recovery of pastures.- News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Agrarian Sciences. – Almaty, № 4(46), 2018. P. 13-16.
 • Токушева А.С., Нугманов А.Б., Агибаева З.К. Зимостойкость злаково-бобовых травосмеси для создания культурных пастбищ в Северном Казахстане.- Многопрофильный научный журнал КГУ им. А. Байтурсынова «3i:intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация». –№1, 2019. С.109 - 114.