В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Білім беру бағдарламалары
Бакалавриат:

Даярлау бағытының коды және атауы: 6B082-Мал шаруашылығы

Білім беру бағдарламалары тобы: B078 Мал шаруашылығы

  • 6B08201 Мал шаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы

Даярлау бағытының коды және атауы: 6B051-Биологические и смежные науки 6B051- 6B051-Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Білім беру бағдарламалары тобы: B050-Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6В05102 -Биотехнология

Магистратура:

Даярлау бағытының коды және атауы: 7M082-Мал шаруашылығы

Білім беру бағдарламалары тобы: M132 Мал шаруашылығы

  • 7M08201 Мал шаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы
Докторантура:

Даярлау бағытының коды және атауы: 8D082-Мал шаруашылығы

Білім беру бағдарламалары тобы: D132 Мал шаруашылығы

  • 8D08201 Мал шаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы