В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Айтжанова Индира Нурлановна
Аға оқытушы Лауазымы
PHD докторы Ғылыми дәрежесі
Магистр Академиялық дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2007-2011 А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті - 050800-Зоотехния
 • 2011-2013 ж. Ж. А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті - 6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
 • 2014 -2017 ж. Ж. А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті – 6D80200-мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Оқытатын пәндері
 • Мал шаруашылығы, сиыр еті мен сүт өндірісінің технологиясы
 • Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы
 • Биотехнология негіздері
 • Мамандыққа кіріспе
 • Жануарлар биотехнологиясы
Жұмыс тәжірибесі
 • 2017 ж және қазіргі уақытқа дейін А. Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университеті, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасының аға оқытушысы
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (Білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер бейіні бойынша)
 • Certificate “Technology production of beef quality testing from Angus and Hereford in Department od Cattle Breeding and Milk Evalution”. Faculty of Animal Bioengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 01-30.06.2016
 • Certificate “Current aspects of animal nutrition and feed production” XVL Scientific Session of Group of Animal Nutrition KNZ I A PAN organized by the Department of Animal Nutrition and Feed Science in university of Warmia and Mazury in Olsztyn, 21-22.06.2016
 • №125-2016 "сүтті, сүтті-етті және етті өнімділік бағыттары бойынша ірі қара малдың асыл тұқымдық құндылығына бағалау (бонитировка) ұйымдастыру, жүргізу"сертификаты. "Қостанай АШҒЗИ" ЖШС 22-26.08. 2016 ж
 • Куәлік "ақпараттық-талдау жүйесіндегі жұмыс бойынша курстар". "Мал шаруашылығы және ветеринария ғылыми-инновациялық орталығы" ЖШС, Астана, 2016ж
 • "Азықтарды жоспарлау менеджменті; сүрлемдік траншеялардың мөлшері; қорларды жоспарлау; азықтарды алу"сертификаты. DAZНемАЦ, 23-24.02. 2017
 • "Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында ИАҚ – web біріктірілген жүйесін пайдалану" сертификаты. "СевКазНИИСХ" ЖШС, Бескөл а., 2018
Марапаттар мен сыйлықтар
 • А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ ректорының алғыс хаты
Оқу құралдары
 • Айтжанова и. Н., Найманов Д. К."ІСМӘСІП-дамуы мен ет өнімдерін бағалау әдістері" (әдістемелік нұсқаулық)Ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультетінің Әдістемелік кеңес отырысының №10 хаттамасы 14.12.16 ж
 • Айтжанова и. Н., Шайкамал Г. и. "сүт және сүт өнімдерінің сапасын бақылау"пәні бойынша оқу құралы университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен 23.04.2017 ж. №3 бекітілген
 • Айтжанова и. Н., Рахметуллина А. К. 5В070100-Биотехнология және 5В080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандықтарының студенттеріне арналған электрондық презентацияны орындау, баяндамалар, рефераттар, бақылау жұмыстарын жазу бойынша әдістемелік ұсынымдар факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен 14.02.2018 ж. №2 бекітілген
 • Айтжанова и. Н. Биотехнология курсы бойынша оқыту-әдістемелік құрал факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен бекітілген 16.05.2018 ж № 5
 • ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестаттау комитеті, Scopus, Thompson Reuter, Web of science және т. б. рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар (егер ондай жоқ болса, онда жай ғана Жарияланымдар)
 • Айтжанова и. Н., Найманов Д. К. "Қазақтың ақбас және әулиекөл тұнбасы тұлғаларының желілік өлшемдері мен дене білімі индекстерінің өзгеру ерекшеліктері"3і – интеллект, идея, инновация. Көпсалығылымижурналы. – 2016. - №1-б.129-133
 • Aitzhanova I.N., Naimanov D.K., Miciński J. «Feeding specifics of young cattle of different meat races fattened in the Kostanay region in Kazakhstan»XLV Scientific Session of Group of Animal Nutrition KNZ PAN, Olsztyn, 21-22 June, 2016
 • Aitzhanova I.N.,S.Dzik, B.Micinski, J.Micinski,J.Pogorzelska, A.Beisenov, I.Kowalski «Properties of bovine colotrum and the possibilities of use»Polish annals of medicine. – 2017. – № 24(2). – P.295-299
 • Aitzhanova I.N.,J.Miciński,J.Pogorzelska, A.Beisenov, G.Shaikamal,D.Dziegelewska-Kuzminska,B.Miciński, M.Sobczuk-Szul «Basic and mineral composition of colostrums from cows in different ages and caving period»Journal of Elementology, 22(1): 259-269. DOI:10.5601/jelem.2016.21.2.1159 ISSN 1644-2296, Б. 259-269
 • Aitzhanova I.N.,J.Miciński,J.Pogorzelska, B.Miciński «Changes in basic and mineral composition of cow colostrum»XXVSzkolaXimowaHodowcowBydla, Zakopane, 2017, 27-30 marth. – P.166-167
 • Aitzhanova I.N., G.Shaikamal,D.Naimanov, J.Miciński «An analysis of slaughter value of bulls of 3 beef breeds»XXVSzkolaXimowaHodowcowBydla, Zakopane, 2017, 27-30 marth. – P.127-128
 • Aitzhanova I.N.,J.Miciński,A.Marchwinska,J.Pogorzelska, B.Miciński,W.Sobotka «Monitoring of rumination length in dairy cows» SbornicNaucznychTrudow, Zootechnija. Grodno, Belarus, 2017. – P.125-140
 • Aitzhanova I.N.,J.Pogorzelska,W.Kozlowska,J.Miciński, B.Miciński «Crossbreeding of dairy cattle in Poland» SbornicNaucznychTrudow, Zootechnija. Grodno, Belarus, 2017. – P.141-161
 • Aitzhanova I. N.,D. Naimanov,B. Miciński,S. Dzik,J. Miciński "three breeds of bulls of three breeds fattened semi-intensively in the Kostanay region" Biological Sciences OnLine Journal 2017, 17 (3): 157.165 DOI: 10.3844/Ojbsci.2017.157.165
 • Айтжанова и. Н., Найманов Д. К., Байгелов Б. Д. "Шығыс" тұшпарасының органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштері ЖК "Есенбаев К" 3і – интеллект, идея, инновация. Көпсалалы ғылыми журналдар. – 2017. - №4 – б.197-201
 • Айтжанова и. Н., б. Мичинский, Д. Найманов, я. Мичинский "Қостанай облысының әртүрлі аймақтарында алынған және өсірілген Ангус тұқымының жас төлінің өсуі мен дамуының сипаттамасы" ZeszytynaukoweWSAwLomzy 65(3), 2017. P.79-93
 • Aitzhanova I.N., NaimanovD.K, Rakhmetullina Ak Nematologic parameters of the blood of young cattle of different meat breeds 3і-интеллект, идея, инновация. Көпсалалы ғылыми журналдар. – 2018. - №1 – P. 64-67
Халықаралық жобалар
 • Темпус 5441132 халықаралық жобасы-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS - JPCR-Ресей мен Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігі, дәстүрлі азық-түлік өнімдерін өндіру және маркетингі бойынша магистрлік бағдарламаларды әзірлеу және енгізу;
 • Халықаралық Sagris жобасы - postgraduate Studies of sustainable Agriculture and Future Farming Systems
Ұлттық жобалар
 • 212 мемлекеттік бюджеттік бағдарлама шеңберінде агроөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық жұмыстарды орындау жөніндегі жұмыс тобының мүшесі;
 • 2018-2019 жж Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитетінің гранттық қаржыландыру жобасы бойынша жұмыс тобының мүшесі;
 • AP08956453 "Қостанай облысы жағдайында қалмақ тұқымын жетілдіру бағдарламасын әзірлеу" жобасының жетекшісі»