В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Кубекова Бахыт Жанайдаровна
Аға оқытушы Лауазымы
Ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі Ғылыми дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2007– 2011 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті - Зоотехния
 • 2011-2013 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы бойынша магистратура, академиялық дәрежесі-ауылшаруашылығы ғылымдарының магистрі
 • 2018-2021 . АБайтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы бойынша, докторантура.
Жүргізілетін пәндер
 • Мал өсіру және селекция
 • Генетика
 • Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Жұмыс тәжірибесі
 • 2013 – қазіргі уақытқа дейін АБайтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасының аға оқытушысы
 • 2013– 2018 қазіргі уақытқа дейін АБайтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасының оқытушысы
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (Білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер бейіні бойынша)
 • 2020 ж Біліктілікті арттыру курсы «Seminar on the determination of hematological blood parameters and isolation of DNA genes».  (U of W and M in O - Польша). 26 ақпан (72 сағ)
 • 2020 ж. Біліктілікті арттыру курсы «Селекционно - племенная работа и воспроизводства в скотоводстве», Белорусь Республикасының АӨК кәсіпорындарында 19 қазан (72 сағ) БМАТУ АӨК кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау институты.
 • 2018 ж Біліктілікті арттыру курсы «Инновационные технологии обучения в вузе», 29 қаңтар Н.Ф.Катанова атындағы Хакассия мемлекеттік университеті Абакан қ, Россия  (72 сағ).
Марапаттар
 • А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік универитеті ректорының грамотасы
Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар, оқулықтар, кітаптар
 • Кубекова Б.Ж. Папуша Н.В. Генетика. Оқу құралы. – Қостанай, 2018. – 120 б.
 • Шайкамал Г.И. Папуша Н.В. Кубекова Б.Ж.. «Методы оценки племенных качеств скота». Оқу құралы. – Костанай, 2020. – 100 б.