В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Сарсенбекова Зухра Турсынханқызы
Оқытушы Лауазымы
Ауылшаруашылығы ғылымдарының магистрі Ғылыми дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2012-2016 жж.- Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 5В070100 – Биотехнология мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалвры.
 • 2017-2019 жж.- А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 7M080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша ауылшаруашылығы ғылымдарының магистрі.
Пәндерді оқыту

Биотехнология негіздері, өндірістік биотехнология, иммунды биотехнология, энзимология, цитология, мамандыққа кіріспе, қолданбалы биотехнология, биотехнология объектілері.

Жұмыс тәжірибесі
 • 2019 ж. - қазіргі уақытқа дейін мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы кафедрасының оқытушысы
Күні немесе кәсіби тіркеуі бар біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар (білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер профиліне сәйкес)
 • «Педагогикалық шеберлік мектебі» бағдарламасы бойынша оқыту семинары, 72 сағат көлемінде, Қостанай қ., 2020.
 • «Кураторар мектебі» бағдарламасы бойынша оқыту семинары, 72 сағат көлемінде, Қостанай қ., 2020.
 • «ЖОО-да оқытудың заманауи білім беру технологиялары» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы, 72 сағат көлемінде, Қарағанды қ., 2020.
 • Онлайн-семинар «Цифровая трансформация сельского хозяйства», Костанай қ., 2020.
 • Онлайн-семинар «Дифференцированные технологии в точном земледелии», Костанай қ.,2020.
 • Онлайн-семинар «Практическое применение технологий точного земледелия», Костанай қ., 2020.
 • Семинар « Moodle ҚОЖде жұмыс негіздері» 36 сағат көлемінде,, Костанай қ., 2020.
 • Семинар «Moodle оқу курстарының құрылымы» 72 сағат көлемінде., Костанай қ., 2020.
 • Семинар «Moodle қашықтықтан оқыту жүйесінде тесттерді құрастыру», 36 сағат көлемінде,, Костанай қ., 2020.
Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар, оқу құралдары, кітаптар
 • Оқу-әдістемелік құрал: Айтжанова И.Н., Сарсенбекова З.Т. «Мамандыққа кіріспе», Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, Қостанай, 2020, 88 б.