В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Жарылғасов Жақсылық Бақытбекұлы
Аға оқытушы Лауазымы
Магистр Академиялық дәрежесі
zharlyqasov@inbox.ru Электрондық пошта
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1993 – 1997 Қостанай ауыл шаруашылығы институты
 • 2011-2013- Қостанай мемлекеттік университеті А. Байтұрсынов, ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі
 • 2016-2019- Қостанай мемлекеттік университеті А. Байтұрсынов, докторантура
Оқытатын пәндері
 • Аймақтық егіншілік жүйелері 
 • Көкөніс шаруашылығы, жеміс
 • Шаруашылығы
 • Токсикология
 • Адаптивті өсімдік шаруашылығы
 • Методы определения радионуклиидов и солей тяжелых металлов в зерне
Жұмыс тәжірибесі
 • 2019 – қазіргі уақытта А. Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университетінің аға оқытушысы
 • 2013-2016 Қостанай облысы әкімдігінің жер қатынастары басқармасы
 • 2002-2005 Казаргэкс АҚ Қостанай филиалы
 • 2000 –2002 Қостанай Фитосанитария РМК
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу (Білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер бейіні бойынша
 • 2017 «Enviromental Protection and Land Manadgement (72hours), September,2017·       
 • 2019 «Эффективные сберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Рентабельное возделывание зерновых. Масличных культур в условиях Костанайской области,Нұр-Сұлтан қ.,2019
Марапаттар мен сыйлықтар
 • Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға қосқан үлесі үшін облыс әкімінің грамотасы
 • Облыс, Қостанай қаласы
Рецензияланатын ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, комитет журналдарындағы жарияланымдар ғылыми кадрларды қадағалау және аттестаттау, Scopus, Thompson Reuter, Web of science
 • Жарлыгасов Ж.Б., Калимов Н.Е. «Пути сбережения и повышения плодородия черноземов южных Костанайской области. Многопрофильный научный журнал «3i:intellect, idea, innovation-интеллект, идея, инновация», №1- 2017
 • Жарлыгасов Ж.Б., Калимов Н.Е. « Питание яровой пшеницы и система удобрения» 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация», июнь2018
 • Coşkun Gьlser a,*, Zhenis Zharlygasov b, Rıdvan Kızılkaya a,c Niyazbek Kalimov b, Izzet Akзa c,d, Zhaksylyk Zharlygasov «The effect of NPK foliar fertilization on yield and macronutrient content of grain in wheat under    Kostanai-Kazakhstan conditions», Eurasian J Soil Sci 2019, 8 (3) 275 – 281.