В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Сәкен Айкүміс Қадыржанқызы
Оқытушы Лауазымы
Химия мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі Ғылыми дәрежесі
aika_saken@mail.ru Электрондық пошта
Білімі
 • 2016 - Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты - Химия
 • 2018 - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті - Химия
Оқытатын пәндері
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі (ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде)
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері (қазақ және орыс тілдерінде)
 • Жалпы химия
 • Бейорганикалық және аналитикалық химия
 • Экологиялық химия
 • Ортаны қолайсыз жағдайларына өсімдіктер физиологиясының орнықтылығы (ағылшын тілінде)
Ғылыми және әдістемелік басылымдары (соңғы 3 жылда)
 • Сәкен А.Қ., Канатчина А. Б., Дрюк О.В. «Идентификация остаточных пестицидов качественными реакциями». Студенттер мен жас ғалымдардың «Қазіргі заманғы биология әдістемесі, теориясы мен тәжірибесі» атты ІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының Баяндамалар жинағы, Қостанай-2018, Наурыз, 286-292 б.
 • Сәкен А.Қ., Дрюк О.В. «Research of some physicochemical and organoleptic parameters in the composition of flaxseed oil». Сборник научных трудов Международных научно-практических мероприятий ОНТ «Сфера знаний: вопросы современного этапа развития научной мысли». – 2018 г., РФ, г. Казань. – с. 495-501.
 • Сәкен А.Қ., Дрюк О.В. «Determination of residual pesticides in flax and rapeseed oils». А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің «3i-интекллект, идея, инновация» көпсалалы ғылыми журналы– 2019, №1-76 б.
 • Сакен А.К., Фаткуллин Р.Р. Азот как питательный компонент в составе куриного помета. XV Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука – сельскому хозяйству». Барнаул – 2020, РИНЦ
 • Сәкен А.Қ., Дрюк О.В. «Research of some physicochemical and organoleptic parameters in the composition of flaxseed oil». А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің «3i-интекллект, идея, инновация» көпсалалы ғылыми журналы– 2020, №1-84 б.
 • Fatkullin R.R., Saken A.K. Technogenic ecosystem as the main factor affecting the immunobiochemical status of animals. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies// Vol.11(10) (2020) (Special Issue: Selected Articles from IDSISA2020 Conference @ Russia) // doi: 10.14456/ITJEMAST.2020.188 // PAPER ID: 11A10E
 • L. Morozova, I. Mikolaychik, M.Rebezov, N. Fedoseeva, M. Derkho, S. Safronov, V. Kosilov, R. Fatkullin, A.Saken Improving the physiological and biochemical status of high-yielding cows through complete feeding. International journal of pharmaceutical research. IJPR included in UGC-approved list of journals - REF. NO. IS SL. NO. 4812 & J. NO. 63703
 Біліктілікті арттыру
 • Certificate successful completion of one-semester study at the University of Lodz, 2017
 • Авторский курс повышения квалификации доктора химических наук, профессора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета В. Козьменых «Компьютерная химия с элементами квантово-химических расчётов».
 • Сертификат о прохождении курса обучающегося семинара по программе «Школа педагогического мастерства» в объеме 72 часа, КГУ 2019 г.
 • Sertificate for affirming Upper-Intermediate level in the English language, КГУ 2019 г.
 • Сертификат AlmaU «Кәсіпкерлік көсбасшылары» атты тоғыз күндік курсты тәмамданғаны жайлы, 2019
 • Сертификат о прохождении курса обучающегося семинара по программе «Потенциал биотехнологической переработки отходов горно-добывающей отрасли,ТБО и сточных вод» , КГУ 2019 г.