В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Ғылыми бағыттар

Тақырыбы: «Ветеринариялық-санитарлық режимін жетілдіру жән оны мал шаруашылығы кәсіпорындарында оңтайландыру жолдары»

Мақсаты: Ветеринариялық-санитарлық режимін жетілдіру жән оны мал шаруашылығы кәсіпорындарында оңтайландыру жолдары ның мониторингісі әдісін құру

Міндеттері
  1. Ферма жағдайын ветеринарлық-санитариялық тексеру әдістемесін құру.
  2. Жануарларды азықтандырудың ветеринариялық-санитариялық тесеру әдістемесін құру.
  3. Сиырларды сауу технологиясын ветеринариялық-санитариялық тесеру әдістемесін құру  

Тақырыбы: «Кәсіпорындарда мал тектес шикізат пен өнімдердің ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздігі».

Мақсаты:Мал тектес өнімдердің ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздігін жақсарту

Міндеттері:
  • Жануарлар өнімдерін өндіру кезінде ластану көздері мен жолдарын анықтау
  • Жануарлар өнімдерінің қауіпсіздігін және сапасын бақылау бойынша ғылыми-әдістемелік көмекті ұсыну

Тақырыбы «Ауыл шаруашылығы жануарларының инфекциялық және инвазиялық ауруларын диагностикалауға арналған иммунологиялық және ПТР тест-жүйелерін әзірлеу» - ветеринариялық-санитариялық және экологиялық қауіпсіздік саласында маңызы бар ғылыми зерттеу тақырыбы.

Мақсаты:мал шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігін ветеринариялық-санитариялық бақылауды, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларының инфекциялық және инвазиялық ауруларын диагностикалау әдістерін жетілдіру.

Міндеттері:
  • Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру кезінде ластану көздері мен жолдарын анықтау.
  • Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау бойынша ғылыми-әдістемелік көмек көрсету
  • Жануарлар ауруларын диагностикалау әдістері мен жүйелерін әзірлеу, қолданыстағы диагностикалау жүйелерін жақсарту әдістері