В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Кауменов Нурлан Сарсенбаевич
Кафедра меңгерушісі Лауазымы
Ветеринария ғылымдарының кандидаты Ғылыми дәрежесі
nurlan77783@mail.ru Электрондық пошта
8-707-217-05-21 Телефон
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 2000 – 2005 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті – ветеринарлық дәрігер
 • 2006-2008 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті –менеджмент бакалавры
 • 2006-2010 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті – сырттай аспирантура, 16.00.03 - Ветеринарлық микробиология, вирусология, эпизоотология, микология мен микотоксикология және иммунология
Оқыту пәндері
 • Ветеринарлық гигиена және санитария
 • Ет-сүт өнімдерінің технологиясы, гигиена, санитария және ветеринарлық-санитарлық сараптау
 • Биологиялық қалдықтардың ветеринариялық санитария
 • Ветеринарлық радиобиология
 • Ветеринарлық санитарияның заманауи мәселелері
Жұмыс тәжірибесі
 • 2005 – 2006 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, ветеринарлық гигиена және микробиология кафедрасының ассистенті
 • 2006-2009 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, ветеринариялық санитария кафедрасының оқытушысы
 • 2009-2016 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, ветеринариялық санитария кафедрасының аға оқытушысы
 • 2016-2020 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, ветеринариялық санитария кафедрасының меңгерушісі
 • 2020 қазіргі уақытқа дейін - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, ветеринариялық санитария кафедрасының меңгерушісі
Кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар, күні көрсетілген немесе кәсіби тіркеу (білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндер бейіні бойынша).
 • 2015ж. Біліктілікті арттыру курсы тақырыбы «НАССР және ISO 22000 қағидаттары негізінде тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесін құру және аудит». (БМҚДБАИ - Беларусь), 27 қараша (36 сағ.)
 • 2016ж. Біліктілікті арттыру курсы «Азық-түлікті бақылау және қауіпсіздігі», 27 қазан (72 сағ.) (ФМБББМ ЖББ «Калининград мемлекеттік техникалық университеті, РФ)
 • 2019ж. Біліктілікті арттыру курсы тақырыбы Тау-кен өндіру саласының қалдықтарын, ҚТҚ мен сарқынды суларды биотехнологиялық қайта өңдеу әлеуеті (А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ), 08 желтоқсан (72 сағ)
Кәсіби ұйымдарға мүшелік
 • Биоэтика бойынша жергілікті комиссияның мүшесі (А. Байтұрсынов атындағы КӨУ, Қостанай қ.)
Марапаттар мен сыйлықтар
 • А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Ректордын Алғыс хаты
 • А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Ректордын Грамотасы
Оқу құралдары
 • Тагаев О.О., Гершун В.И., Кауменов Н.С. Ветеринарлық гигиена бойынша практикум. Оқу құралы. – Қостанай, 2015. – 218б.
 • Кауменов Н.С. Ветеринарлық гигена және санитария. Оқу-әдістемелік құралы. – Қостанай, 2018. – 105 с.
Монографиялар
 • Чужебаева Г.Д., Бейшова И.С., Ковальчук А.М., Елеусизова А.Т., Батырбеков А.Н. Жануарлар клостридиоздарын экспресс-диагностикалау және полимеразды тізбекті реакция әдісімен Clostridium штаммдарын сәйкестендіру.- Қостанай: ЖШС «Қостанай баспа үйі»,2017.-96 б.
 • Кауменов Н.С. Құнарландырылған азықтарда және тамыртұйнектілерде L. monocytogenes тіршілікке қабілеттілігі.- Қостанай: ЖШС «Қостанай баспа үйі»,,2018.-123 б.
ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестаттау комитеті, Scopus, Thompson Reuter, Web of science және т. б. рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар
 • Кауменов Н.С., Жирнова Е.В. "Ласточка" ЖШС нан өндіру процесін санитарлық-гигиеналық бағалау». – Қостанай, «Көп салалы ғылыми журнал 3i-интеллект, идея, инновация», №3. – 2017.- Б.32-41
 • Кауменов Н.С., Хоменко А.В. Технологиялық өндірістің барлық кезеңдерінде қаймақ өндірісі сапасының төмендеу тәуекелдерін бағалау. – Қостанай, «Көп салалы ғылыми журнал 3i-интеллект, идея, инновация», №4.б.1 – 2017.- Б.158-164
 • Гершун В.И., Кауменов Н.С. Сәбіздердің стерильді және стерильді емес сынамаларында листериялардың тіршілік қабілеті. – Қостанай, «Көп салалы ғылыми журнал 3i-интеллект, идея, инновация», №2. – 2019.- Б.16-23
 • Гершун В.И., Кауменов Н.С. Кызылшадағы листериялардың тіршілік қабілеті. – Қостанай, «Көп салалы ғылыми журнал 3i-интеллект, идея, инновация», №4. – 2019.- Б.54-60
Ұлттық жобалар
 • Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы, "Тамақ өнімдерін өндіру" бағыты бойынша магистрлік бағдарлама, "Жоғары технологиялық өндіріс және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі" білім беру бағдарламасы (траекториясы: Тамақ өнімдерін бақылау және қауіпсіздігі).
 • ҚР БҒМ гранты, мемлекеттік тіркеу нөмірі 0115РК01588: "Жануарлар клостридиоздарын экспресс-диагностикалау және жануарлардан алынатын өнімдер мен қоршаған орта объектілерінде Clostridium septicum штаммдарын сәйкестендіру үшін нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция (RTPCR) негізінде отандық тест-жүйені құру»
Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые не отмечены в списке.
 • Гершун В.И., Туякова Р.К., Кауменов Н.С. Инновациялық патент №20802 «Сәбіз шырынында листерияны өсіру әдісі» 16.02.2009 Бюл.№2,2б.
 • Гершун В.И., Туякова Р.К., Кауменов Н.С. Инновациялық патент №22048 «Құрама жемнен алынған су сығындысындағы листерияны өсіру әдісі» 15.12.2009, Бюл.№12,2б.