В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Ғылыми бағыттар

Агрономия кафедрасы «Қостанай облысы жағдайында «Өсімдіктердің биологиясы және Биотехнологиясы институты» ЕМК селекциясының жаздық жұмсақ бидай сұрыптарын экологиялық сынау» тақырыбында шаруашылық келісімшарт жұмысын орындайды. Орындаушылар: Ахмет а.з., а.-ш. ғ. к., Жарлыгасов ж. б., а.-ш. ғ. к., Калимов Н. Е., а.ш.ғ.к.

Кафедра ғалымдары «Солтүстік Қазақстанның дала аймағында ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің инновациялық технологияларын әзірлеу» бастамашыл тақырыбын орындауға белсенді қатысады. Бұл ғылыми жұмыс келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

  • Солтүстік Қазақстандағы картоп селекциясы. Орындаушы: Ахмет А.З., а.ш.ғ.к.; күтілетін нәтижелер – аурулар мен зиянкестерге жоғары қарсылықпен түйнектердің өнімділігін 20-25%-ға өсуді қамтамасыз ететін картоп сорттарын шығару.
  • Қостанай облысы жағдайында картоптың вируссыз тұқым шаруашылығы жүйесін құру. Орындаушы: Екатеринская Е.М., PhD докторы, күтілетін нәтижелер: Биотехнология мен термотерапияның заманауи әдістерін қолдана отырып, вируссыз негізде картоптың тұқымдық материалын көбейтудің қысқартылған схемасы. Картофель өнімділігінің 20-25%-ға өсуі.
  • Қостанай облысының 2-ші аймағы жағдайында көпжылдық дәнді-бұршақты шөптердің тұқым шаруашылығы жүйесін жетілдіру. Орындаушы: Оразбаев К.Ш., а.ш.ғ.к.; күтілетін нәтижелер - жоңышқа тұқымдарының шығымдылығын 10-15% – ға, еркекшөпті 15-20%-ға, эспарцетті 20-25%-ға өсуі.
  • Қостанай облысының оңтүстік чернозем субзонасындағы далалық ауыспалы егіс биологизациясының ғылыми негіздері. Орындаушы: Шилов М.П., а.ш.ғ.к.; күтілетін нәтижелер-өсірудің заманауи агротехнологиялары аясында жеміс ауыстыру қағидаты бойынша ауыспалы егістерде дәнді және майлы дақылдардың жиыны мен кезектесуін анықтау.
  • Оңтүстік Қостанай облысының черноземдерін өңдеудің нөлдік және минималды технологиясы кезінде топырақтың құнарлылығы және дәнді дақылдардың өнімділігі. Орындаушы: Шилов М.П., а.ш.ғ.к.; күтілетін нәтижелер – Оңтүстік қара топырақтардың құнарлылық параметрлерін және олардың өзгеру No-Till мен Mini-Till әсерін анықтау.
  • Солтүстік Қазақстандағы дәнді және көкөніс дақылдарын қорғаудың біріктірілген тәсілдері. Орындаушы: Шилова Н.И., аға оқытушы. Күтілетін нәтижелер-ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін 25-40%-ға өсуіне ауыл шаруашылығы дақылдарын интеграцияланған қорғау жүйесін әзірлеу.
  • «Қостанай АШҒЗИ» ЖШС жағдайында жаңа қатар тыңайтқыштарын сынау. Орындаушылар: Калимов Н. Е., Жарлығасов Ж.Б.
  • Күтілетін нәтижелер - жаздық бидайдың шығымдылығы мен сапасын арттыратын жаздық бидайды азықтандыру әдістемесін әзірлеу.
  • Қостанай облысында экологиялық таза астық өндіру технологиясының элементтерін әзірлеу. Орындаушы: Касьянов П.Ф., б.ғ.к.

Күтілетін нәтижелер: озонофолмен бак қоспасын пайдалану есебінен гербицид шығынын 20%-ға азайту. Бұл элементтерді жаздық бидайды өсірудің технологиялық процесіне енгізу оны өндіруге кететін шығындарды едәуір азайтады және агроценоздың экологиялық компонентін сақтай отырып, егіннің едәуір өсуіне мүмкіндік береді.

Кафедра оқытушылары жыл сайын ғылыми журналдарда және халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың жинақтарында кемінде 25 мақала шығарады.

Студенттердің СҒЗЖ

Кафедрада студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары белсенді жүргізіледі.

Кафедрада «Агрономия» ғылыми үйірмесі жұмыс істейді, оның құрамына алты ғылыми-проблемалық топ кіреді: «Агрохимия», «Агрохимия», «Өсімдіктерді қорғау», «Жеміс және көкөніс шаруашылығы», «Егіншілік», «Селекция және тұқым шаруашылығы». Үйірмелердің студенттері жыл сайын республикалық және шетелдік ғылыми конференцияларға, олимпиадаларға, республикалық конкурстарға, бизнес-жобаларға қатысады.