В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Еренко Евгения Николаевна
Оқытушы Лауазымы
Ветеринария ғылымдарының магистрі Ғылыми дәрежесі
jenecka0712@mail.ru Электрондық пошта
Білімі, кәсіби мамандығы
 • 2008-2013 жж.    А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  өңірлік  университеті – 051201- ветеринариялық  медицина  мамандығы  бойынша  үздік  дипломмен ветеринария  маманы  берілді
 • 2013-2015 жж.   А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университеті  «Ветеринариялық  медицина»мамандығы  бойынша  үздік  дипломмен  ветеринария  ғылымдарының  магистрі  академиялық  дәрежесін  алдым.
Оқытатын  пәндер
 • Акушерлік  және  көбею биотехнологиясы
 • ветеринариялық  акушерлік  және  гинекология
 • паразитология  және  инвазиялық  аурулар, а/ш малдарының көбею  мүшелерінің  аурулары
 • ішкі  жұқпайтын  аурулар  клиникалық  балау  және  рентгенологиясымен.
Еңбек өтілі
 • 2015 жылдан  бастап  бүгінгі  таңға  дейін  А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  өңірлік  университетінің  оқытушысы
 • Кәсіби біліктілігін  арттыру  курстары  туралы  сертификаттар/куәліктер уақыты  көрсетілген (оқу  бағдарламасы  және  оқытатын  пәндер  бойынша)
 • Информационные технологии в организации учебной деятельности в ветеринарии, Регистрационный номер 120. Костанай, 2019.
 • Практические аспекты проведения лабораторных серологических исследований как инструмент для ветеринарного врача на промышленном производстве, Нур-Султан, 2019.
 • Качественный контроль инфекционных заболеваний – существенный внутренний ресурс для увеличения продуктивности в животноводстве. Нур-Султан, 2019.
 • Диагностика беременности и бесплодия продуктивных животных. Костанай, 2020.
 • Современные подходы для организации учебного процесса .Использование инновационных педагогических технологий. Караганда, 2020
 • Completed training of the equipment of classical analyzers Kjeltec, Soxtoc, Fibertec, FOSS Analytical, Kostanay, Kazakhstan, 2015
Оқу  құралы
 • Еренко Е.Н., Аубакиров М.Ж. Диагностика гельминтозов и меры борьбы с ними. Учебно-методическое пособие. – Костанай, 2020. – 74 б.
 • ВАК РК, ВАК РФ, РИНЦ журналдарында, ғылыми кадрларды бақылау және  аттестаттау  бойынша комитеттегі,  Scopus, Thompson Reuter, Web of science және  т.б.басылымдар
 • Economic efficiency of new chemical insecticides used for protecting cattle from zoophilous flies in feeding stations and pastures in the Northern Kazakhstan// Volume 7 • Issue 5 • BM-150-15// Indexed by Scopus (Elsevier), Biol Med (Aligarh) ISSN: 0974-8369 BLM, an open access journal, Biology and Medicine, 6(3), 2015
 • The Technology of Preventing Ecological and Economic Damage Caused by Echinococcosis // International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August, 2019