В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Жабыкпаева Айгуль Габызхановна
Оқытушы Лауазымы
Ветеринария ғылымдарының магистрі Ғылыми дәрежесі
jenecka0712@mail.ru Электрондық пошта
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1998-2003 жж. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті - ветеринариялық медицинасы дәрігер
 • 2011-2013 жж. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, «6M120100 - Ветеринария» мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратура, академиялық дәрежені - ветеринария ғылымдарының магистрі атағын алды.
 • 2016-2019 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, «6D120100 - Ветеринария» мамандығы бойынша докторантура
 Пәндерді оқыту
 • Клиникалық диагностикасы және радиологиясы бар ішкі жұқпалы емес аурулар
 • клиникалық қолданбалы диагностика
 • ветеринариялық пропедевтика
 • ішкі жұқпалы емес ауруларды емдеу және алдын-алу
 • мысықтар мен иттердің ішкі жұқпалы емес аурулары
 • мысықтар мен иттердің хирургиялық аурулары
 • практикалық терапия
 • ветеринариялық хирургия
 • жедел хирургия
 • ветеринариялық офтальмология және ортопедия
 • Патологиялық физиология
 • Фармакология және токсикология және токсикологиялық талдау
 • Жануарлардың некропсиясы
 • Жануарлар патологиясы 3
Жұмыс тәжірибесі
 • 2019 ж. - қазіргі уақытқа дейін А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті - Ветеринария кафедрасының оқытушысы / оқу-зерттеу және өндірістік ВК-дағы штаттан тыс мал дәрігері.
 • 2018-2019 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, мал дәрігері, ОЗӨ ВК
 • 2017-2018 жж. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, ветеринария кафедрасының оқытушысы
 • 2013-2016 жж. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті - Ветеринария кафедрасының оқытушысы
 • 2005-2012 жж. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің «Оқу-өндірістік ветеринарлық клиникасы», - мал дәрігері
 • 2004-2005 жж. Қостанай облысы Ішкі істер департаментінің қызметтік ит өсіру питомнигі біріктірілген - ветеринар
Күні немесе кәсіби тіркеуі бар біліктілікті арттыру туралы сертификаттар / сертификаттар (оқытылатын білім беру бағдарламалары мен пәндерінің профиліне сәйкес)
 • 2019 ж. «Ветеринарларға арналған паразитология» біліктілікті арттыру курстары, 26 ақпан 2019 жыл (72 сағат) В.Г. «Панацея».
 • Жабыкпаева Айгүл Габызхановна Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Киев Украина «Украинадағы жануарлардың жұқпалы ауруларын бақылаудың білім беру және ғылыми аспектілері» -8 сағат 28.11.2019
 • Жабықпаева А.Г. Агроветконсалтинг, Эндовет, Курган РФ «Күрделі сынықтарды емдеудің минималды инвазиялық әдістерін қолдану. Иттердегі көп жоспарлы деформацияны емдеуде ORTO-SUKV аппаратын қолдану. Иттердегі буын ауруларын диагностикалау мен емдеудің заманауи тәсілі». Бағдарламаның көлемі - 72 сағат. Қаңтар 2020
 • Жабықпаева А.Г. «Панацея» ветеринарлық ауруханасы, Челябі қ., РФ «Ветеринариядағы заманауи зертханалық диагностика». Бағдарлама көлемі - 72 сағат 2020 ж. Ақпан
 • Жабықпаева А.Г. «Серіктес» білім беру және құқықтық технологиялар орталығы »ММ, Қарағанды ​​Оқу үрдісін ұйымдастырудың заманауи тәсілдері. Инновациялық білім беру технологияларын қолдану. Ақпан 2020 ж. 72 сағат
 • Жабықпаева А.Г. FGBOU VO «Санкт-Петербург мемлекеттік ветеринариялық медицина академиясы», Санкт-Петербург, РФ «Жас ауылшаруашылық жануарларының ауруларын емдеу және алдын-алудың өзекті мәселелері». Бағдарламаның көлемі - 72 сағат. 12.03.20-15.03.20г
 Оқулықтар
 • Кулакова Л.С., Жабыкпаева А.Г. Бабезиозы животных(эпизоотология, биология, диагностика, видовой определитель) . Учебное пособие. – Костанай, 2018. – 94 с.
 • Кулакова Л.С., Жабыкпаева А.Г. «Ультразвуковая диагностика собак и кошек» Электронный учебник. – Костанай, 2016.
 • Байкенов М.Т., Жабыкпаева А.Г. «Современная анестезиология».– Костанай, 2016. – 64 с.
ҚР ВАК, РФ ВАК, РСЦИ, ғылыми кадрларды қадағалау және сертификаттау комитеті, Scopus, Thompson Reuter, Web of Science және т.б. журналдарда жарияланымдар (егер жоқ болса, онда жай жарияланымдар)
 • Жабыкпаева А.Г.  Морфометрические вариации babesia canis естественно инфицированных собак Костанайской области. Ізденістер, нəтижелер-Исследования, результаты  – Алматы: КазНАУ. - № 2. – 2019. – С. 23-28
 • Жабыкпаева А.Г. Применение Цидектина для профилактики бабезиоза собак.  . Новые виды флоры Костанайской области. – Международная научно-практическая конференция «Байтурсыновские чтения, 2019». - Костанай: Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова, 2019. – С. 177-181
 • Жабыкпаева А.Г., Кулакова Л.С.  Микс-инвазии бабезиоза и эрлихиоза собак в городе Костанай. IV Международная научно-практическая интернет конференция Global science and innovations 2019 central asia, Астана: Бобек,  2019. - VI том. – С. 283-286
 • Жабыкпаева А.Г., Кулакова Л.С. Иксодовые клещи - переносчики эрлихиоза собак в городе Костанай. Проблемы ветеринарной медицины, ветеринарно- санитарной экспертизы, биотехнологии и зоотехнии на современном этапе развития агропромышленного комплекса России [Текст] : матер. Междунар. науч.-практ. конф. Института ветеринарной медицины (Троицк, 2019) / под ред. проф., д-ра с.-х. наук М. Ф. Юдина. – Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – С. 30-37
 • Жабыкпаева А.Г. Кулакова Л.С. Изменение показателей крови собак при инвазиовании возбудителями бабезиоза. - Многопрофильный научный журнал «3i»-интеллект, идея, инновации. Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 2018. –. - №3. – С. 13-18
 • Жабыкпаева А.Г. Иксодофауна города Костанай и Костанайской области. Международная научно-практическая конференция «Цифровая экономика-аналитический взгляд».. Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 2018. – с. 120-124.
 • Жабыкпаева А.Г. Зараженность собак бабезиозом (пироплазмозом)  в Костанайской области. Международная научно-практическая конференция Института ветеринарной медицины Троицк, 2018 «Проблемы ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы, биотехнологии и зоотехнии на современном этапе развития агропромышленного комплекса России», Челябинск: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. - с. 75-82
 • Жабыкпаева А.Г., Кулакова Л.С. Рыщанова Р.М. Эпизоотический мониторинг бабезиоза собак в городе Костанай. Многопрофильный научный журнал «3i»-интеллект, идея, инновации. № 1, часть 1, 2018. – 23-28
 • Жабыкпаева А.Г., Рыщанова Р.М. Изучение токсического и раздражающего действия экстракта ламинарии на кроликах и белых мышах. Международная научно-практическая конференция «Байтурсыновские чтения, 2018», часть 2, с. 144-149.
 • Жабыкпаева А.Г., Рыщанова Р.М. Значение эссенциальных микроэлементов для жизнедеятельности птиц. Многопрофильный научный журнал «3i»-интеллект, идея, инновации. № 2, часть 1, 2017. – 27-34