В.Двуреченский атындағы ауылшаруашылық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Батырбеков Асылбек Нурлыбекұлы
Оқу жұмысы жөніндегі директор орынбасары Лауазымы
Ветеринария ғылымдарының кандидаты Ғылыми дәрежесі
Asylbek555@mail.ru Электрондық пошта
8-705-712-50-99 Телефон
Оқытатын пәндері
 • Өсімдік, балық, ара және құс шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық-санитариялық сараптау
 •  Ветеринариялық істі ұйымдастыру
 • Ет және сүтті қайта өңдеу объектілеріндегі ветеринариялық санитария
 • Паразиттік аурулар кезінде балық өнімдерін ветеринариялық-санитариялық сараптау
 • Жұмыс тәжірибесі
Марапаттар мен сыйлықтар
 • Грамота акима города Костанай
Оқу құралдары
 • Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов растениеводства, рыбоводства, пчеловодства и птицеводства. Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 2017.- 220с.
 • Өсімдік, балық, ара және құс шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық-санитариялық сараптау. Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 2018.- 211с.
Рецензияланатын журналдарда ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестаттау комитеті, Scopus, Thompson Reuter, Web of science және т. б. Жарияланымдар
 • Тагаев О.О., Отандық жуғыш-зарарсыздандырғыш «Алкилгид» және зарарсыздандырғыш «Күйдіргіш сода» заттарымен L.monocytogenes пен E.coli  микроорганизмдеріне әсер еткенде, олардың тіршілік қабілеттілігі. - КГУ им.А.Байтурсынова, Костанай, Журнал «3i: Интеллект, идея, инновация», №1 2015 г.,с.17-21.
 • Замуриева А.В., Факторы риска сальмонеллеза и колибактериоза при реализации мяса птицы и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на птицефабриках Костанайской области. - КГУ им.А.Байтурсынова, Костанай, Журнал «3i: Интеллект, идея, инновация», №1 2015 г.,с.31-35.
 • Noorza Y.A., Ussenbayev A.E. «Meat`s physic-chemical properties in sheep infected with echinococcosis» - КГУ им.А.Байтурсынова, Костанай, Журнал «3i: Интеллект, идея, инновация», №1 2015 г.,с.83-88.
 • Тагаев О.О., Замуриева А.В. Методы диагностики сальмонеллеза, колибактериоза в мясе птиц. - КГУ им.А.Байтурсынова, Костанай, Журнал «3i: Интеллект, идея, инновация», №2 2015 г.,с.3-7.
 • Нарбаева Д.Д., Мырзабеков Ж.Б., Барахов Б.Б. Эффективные моюще-дезинфицирующие препараты для санитарной обработки доильного оборудования в молочных комплексах и фермах Алматинской области. - КГУ им.А.Байтурсынова, Костанай, Журнал «3i: Интеллект, идея, инновация», №4 2016 г.,с.49-54.
 • Мырзабеков Ж.Б., Барахов Б.Б., Токаева М.О. Влияние лечебно-профилактических мероприятий на снижение мастита у молочных коров в сухостойный период. КГУ им.А.Байтурсынова, Костанай, Журнал «3i: Интеллект, идея, инновация», №3 2017 г.,с.3-7.
 • Жанабаев А.А., Нурмагамбетова Б.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов птицеводства при сальмонеллезе в ТОО «Жас-Канат 2006». КГУ им.А.Байтурсынова, Костанай, Журнал «3i: Интеллект, идея, инновация», №4 2017 г.,с.21-27.
 • Ibraev B.K., Zhanabayev A.A., Ussenbayev A.E., Aliev K.T. Аntiparasitic feed mixtures with ivermectins againstinfections of horses with oestridae in conditions of northern Kazakhstan. КГУ им.А.Байтурсынова, Костанай, Журнал «3i: Интеллект, идея, инновация», №4 2017 г.,с.51-
 • Алиев Қ.Т., Алиева Г.К. Ірі қара мал лейкозының эпизоотологиялық процесі мен қоздырушысын девастациялау мәселелері. Жәңгірхан атындағы БҚАТУ, «Ғылым және білім» журналы, 2018ж. қыркүйек №3 (52), Б.138-143.
 • Кроус О.С. Veterinary and sanitary examination of cattle slaughter products for echinococcosis. КГУ им.А.Байтурсынова, Костанай, Журнал «3i: Интеллект, идея, инновация», №1 2020 г.,с.3-7.
Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізбесі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердегі авторлық немесе тең авторлық.
 • Чужебаева Г.Д., Бейшева И.С., Ульянов В.А., Ковальчук А.М., Бекова Г.С. «Клостридиозды (Clostridium perfringens) диагностикалауға арналған Real-time форматындағы полимеразды тізбекті реакция (ПЦР) негізіндегі тест-жүйесін құрауға арналған түр спецификалық нуклеотидті бірізділік) праймерлер мен флуоресценттік зонд). Патент на полезную модель №1881 МЮ РК 2017г.
 • Жанабаева А.А., Нургалиев Б.Е. «Physical and chemical parameters goat meat infected hydatid disease». Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №1834 МЮ РК 27.07.2017г.
 • Жанабаева А.А., Нургалиев Б.Е. «Физико-химические показатели мяса коз зараженных эхинококкозом». Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №1835 МЮ РК 27.07.2017г.
 • Жанабаева А.А., Нургалиев Б.Е. «Viability of Listeria monocytogenes in fish and a fish waste and sanitary processing of the equipment and stock of the fish processing enterprises». Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №1836 МЮ РК 27.07.2017г.
 • Жанабаева А.А., Нургалиев Б.Е. «Жизнеспобность Listeria monocytogenes в рыбе и рыбных отходах и санитарная обработка оборудования и инвентаря рыбоперерабатывающих предприятий». Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №1837 МЮ РК 27.07.2017г.
Ұлттық жобалар
 • 2015-2017 жж.ҚР БҒМ гранттық қаржыландыруда жеңіске жеткен ғылыми-зерттеу жобасының бірлескен орындаушысы, «Жануарлар клостридиоздарын экспресс-диагностикалау және жануарлардан алынатын өнімдер мен қоршаған орта объектілерінде Clostridium septicum штаммдарын сәйкестендіру үшін нақты уақытта полимеразды тізбекті реакция (RTPCR) негізінде отандық тест-жүйесін құру» тақырыбы бойынша, тіркеу нөмірі 0115РК01588 ҰҒТАО-да.